.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Trần Quang Khải

Khách hàng: Đang cập nhật

Diện tích: 71.3 m2

Năm Xây Dựng: 2021