.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà Phố Tam Thanh

Khách hàng: Nhà phố Tam Thanh

Diện tích: 140m2

Năm Xây Dựng: 2020