.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố cô Lý

Khách hàng: Nguyễn Thị Minh Lý

Diện tích: 61.5m2

Năm Xây Dựng: 2020