.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố chị Tuyến

Khách hàng: Nguyễn Thị Tuyến

Diện tích: 124.7 m2

Năm Xây Dựng: 2020