.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà Phố Chị Thuận

Khách hàng: Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Diện tích: 50 m2

Năm Xây Dựng: 2021