.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố chị Hiền

Khách hàng: Nguyễn Thị Hiền

Diện tích: 91 m2

Năm Xây Dựng: 2020