.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Chị Giàu

Khách hàng: Đặng Thị Giàu

Diện tích: 152.2m2

Năm Xây Dựng: 2021