.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố chị Dung

Khách hàng: Nguyễn Thị Kiều Dung

Diện tích: 110.5m2

Năm Xây Dựng: 2020