.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Chị Đào

Khách hàng: Lê Thị Hồng Đào

Diện tích: 96.2m2

Năm Xây Dựng: 2022