.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố AV-CD

Khách hàng: Nguyễn Ngọc Hoài Vũ

Diện tích: 110m2

Năm Xây Dựng: 2023