.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

NHÀ PHỐ AT PQ

Khách hàng: Lê Văn Trưởng

Diện tích: 233.8m2

Năm Xây Dựng: 2023