.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố anh Thành

Khách hàng: Nguyễn Văn Thành

Diện tích: 145.34m2

Năm Xây Dựng: 2022