.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Sỹ

Khách hàng: Nguyễn Văn Sỹ

Diện tích: 75 m2

Năm Xây Dựng: 2022