.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố anh Phú

Khách hàng: Nguyễn Văn Phú

Diện tích: 156.3m2

Năm Xây Dựng: 2020