.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Long

Khách hàng: Nguyễn Đức Long

Diện tích: 127.3 m2

Năm Xây Dựng: 2022