.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Khanh

Khách hàng: Nguyễn Văn Khanh

Diện tích: 120.6m2

Năm Xây Dựng: 2021