.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Hà

Khách hàng: Nguyễn Ngọc Hà

Diện tích: 60.8m2

Năm Xây Dựng: 2022