.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Nhà phố Anh Danh

Khách hàng: Nguyễn Văn Danh

Diện tích: 198 m2

Năm Xây Dựng: 2022