.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Khách sạn Bảo Quân

Khách hàng: Nguyễn Văn Tươi

Diện tích: 140 m2

Năm Xây Dựng: 2020