.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Homestay Thành Phát Phú Quý

Khách hàng: Anh Huỳnh Văn Nhật

Diện tích: 160m2

Năm Xây Dựng: 2023