.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Homestay Phú Liên

Khách hàng: Đặng Văn Khấm

Diện tích: 398 m2

Năm Xây Dựng: 2020