.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Dứa Homestay

Khách hàng: Ngô Tấn Phúc

Diện tích: 200.8m2

Năm Xây Dựng: 2023