.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Biệt thự vườn Anh Thúy

Khách hàng: Dương Ngọc Thúy

Diện tích: 320 m2

Năm Xây Dựng: 2022