.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Biệt thự vườn

Khách hàng: Khách hàng tại Hàm Thuận Nam

Diện tích: 225.3 m2

Năm Xây Dựng: 2019