.
Opening time: Mon - Fri 8:00 - 18:00

Biệt thự phố anh Hải Liên Hương

Khách hàng: Mai Tuấn Hải

Diện tích: 218.53 m2

Năm Xây Dựng: 2021